Usługi na terenie Włoszczowy – audyt i świadectwo energetyczne – 579849204

Audyty i świadectwo energetyczne, wnioski do programu Czyste Powietrze – tel. 579849204

Oferujemy wykonanie następujących usług na terenie całego województwa świętokrzyskiego

  • świadectwo energetyczne – oferuje certyfikacje budynków pod kątem zapotrzebowania na energię w ramach usługi oferuje wykonanie badania kamerą termowizyjną – umożliwia to wyłapanie błędów w wykonawstwie. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1189) sprzedający ma obowiązek przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku kupującemu, jeżeli ten zażyczy sobie takiego dokument. Dokument może się okazać też niezbędny w ceku zyskania pozwolenia na użytkowaniem, na terenie powiatu kieleckiego / województwa.
  • audyt energetyczny Włoszczowa – dokument wymagany w celu uzyskania dofinansowań oraz pomocy finansowych (Regionalne Programu Operacyjne, Programy Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska), przykładem może być uzyskanie kredytu z tzw. premią termomodernizacyjna udzielaną przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów
  • wniosek do Programu Czyste Powietrze – pomagam w składaniach wniosków do WFOŚ-iu w Kielcach
  • audyt remontowy – dokument wykonywany w celu uzyskania tzw. premii remontowej
  • badanie termograficzne (termowizyjne) – wykonywanie badania kamerą termowizyjną celem weryfikacji wykonania budynku oraz uzyskania oceny energetycznej budynku
  • świadectwo efektywności energetycznej tzw. biały certyfikat – jest to dokument niezbędny do uzyskania pomocy rządowej (z ramienia Urzędu Regulacji Energetyki – URE).
  • audyt efektywności energetycznej

Osoby prywatne i firmy z powiatu kieleckiego i miasta Kielce oraz z całego rejonu świętokrzyskiego, które potrzebują Audytu Energetycznego, Świadectwa Energetycznego bądź pomocy w wypełnieniu wniosku w ramach programu Czyste Powietrze
Zapraszam do kontaktu 579849204 biuro@btwgroup.pl

Zapoznaj się z naszym cennikiem
https://btwgroup.pl/cennik

Oferta skierowana dla osób mieszkających na terenie gminy:

powiat włoszczowski: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa

Na terenie całego powiatu Włoszczowskiego, cena Audytu Energetycznego razem z kompleksową Inwentaryzacją Budynku już od 800 zł brutto.

#Audyt Energetyczny Włoszczowa ; #Świadectwo Energetyczne Włoszcozwa ; #Włoszczowa ; #Audyt Energetyczny ; #Składanie wniosków w ramach programu “Czyste Powietrze” ; #Wypełnianie wniosków Czyste Powietrze ; #Dofinansowanie
#Audyt Energetyczny Włoszczowa ; Pomoc ; Doradztwo Techniczne; Miasto Włoszczowa Audyt Energetyczny , WFOŚ Kielce, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

auditingu energetycznym – audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt remontowy, audyt elektryczny, audyt oświetlenia, audyt chłodniczy,
certyfikacji energetycznej – świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, paszport energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej, projektowana charakterystyka energetyczna,
ocenach efektywności energetycznej – ocena efektywności energetycznej systemów chłodzenia (klimatyzacji), ocena efektywności energetycznej kotłów,
planowaniu energetycznym – założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Audyty Energetyczne, Świadectwo Energetyczne 579-849-204