Archiwa tagu: nabór wniosków

Rusza nabór wniosków

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.

Wojewódzkie fundusze od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.

„Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

„Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach” – dodał minister.

Źródło: NFOŚiGW

Nabór wniosków wstrzymany – do kiedy?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przesłanym komunikacie prasowym wyjaśnia przyczyny wstrzymania naboru wniosków w programie Czyste Powietrze. Treść komunikatu poniżej.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wstrzymania naboru wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze informujemy, że zachowuje on swoje dotychczasowe założenia oraz główne cele, jakimi są m.in. zmniejszenie emisji pyłów do powietrza poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto informujemy, że nie ulega zmianie możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotychczasowych źródeł ciepła. Nadal będzie można wnioskować o wsparcie na zakup nowych źródeł ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wstrzymanie naboru ma jedynie charakter przejściowy. Zmiany w zasadach programu związane są z połączeniem dwóch instrumentów finansowych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia dotacyjnego w Programie. Konieczność dostosowania Programu i przesunięcie terminu jego aktualizacji wynika z jego doprecyzowania do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto istniała potrzeba dostosowania formularza wniosku do nowego mechanizmu uwzględniającego określenie ulgi podatkowej, a także stosownych modyfikacji w systemach informatycznych WFOŚiGW. Obecnie trwają końcowe prace testowe formularza wniosku weryfikujące prawidłowość przeliczeń.

Przerwa techniczna potrwa do przyszłego tygodnia.

– Wnioski złożone do 31 grudnia 2018 roku podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW i trwa podpisywane umów z beneficjentami – mówi Anna Król wiecprezes NFOŚiGW.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu nie są zagrożone. Nadal będzie można skorzystać z dotacji i/lub pożyczki, a wszyscy, którzy planowali wymianę starych kotłów, jak i termomodernizację domów, po wznowieniu naboru wniosków nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Przewidywane źródła finansowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze to środki krajowe, będące w dyspozycji Narodowego i wojewódzkich funduszy. Zgodnie z umową o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze zawartą 18 grudnia 2018 r. między NFOŚiGW a WFOŚiGW szacowana kwota na realizację projektu w 2019 r. wynosi około 1,3 mld zł. Wysokość tej kwoty została określona w oparciu o zgłoszone przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału. 
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z właściwymi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 22 tysiące wniosków. Największe zainteresowanie programem Czyste Powietrze jest na Śląsk – złożonych ponad 3,5 tys. wniosków oraz na Mazowszu – ponad 2,3 tys.

Źródło: NFOŚiGW