Oferta

W ramach swojej działalności mamy do zaoferowania szeroki zakres usług. Oprócz działalności związanej z administracją oraz tworzeniem dokumentacji pomagamy w pośrednictwie oraz realizacji inwestycji.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi jak i również firmami.

Oferta dla klienta indywidualnego:

  • tworzenie dokumentacji technicznej – projektów budowlanych, audytów energetycznych / remontowych, dokumentacji zgłoszeniowej,
  • uzyskanie decyzji, uzgodnień z urzędami oraz firmami,
  • poprowadzenie procesu realizacji inwestycji aż do momentu odbioru tzw. nadzór inwestorski (również pozyskanie wymaganej dokumentacji do otrzymania pozwolenia na budowę),
  • wykonywanie inwentaryzacji, ocen budynków oraz terenów pod budowę.

Oferta dla firm:

  • pozyskiwanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • sporządzanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć (inwestycje związane m.in. z budową dużych zakładów, obiektów mieszkalnych, biogazowni, elektrowni wiatrowych, zakładów ciepłowniczych),
  • wykonywanie Raportów Oddziaływania na Środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

Audyty Energetyczne, Świadectwo Energetyczne 579-849-204