Certyfikat / Audyt Energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny) określa energochłonność danego obiektu budowlanego i jest obowiązkowym dokumentem podczas jego sprzedaży lub wynajmu. Do sporządzenia tego dokumentu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zaś samo świadectwo posiada okres ważności wynoszący 10 lat od daty wystawienia.

Audyt energetyczny jest ekspertyzą wskazującą zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny planowanych prac modernizacyjnych i prowadzi do określenia najbardziej optymalnego rozwiązania, zarówno pod kątem kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. 
Celem audytu jest zaproponowanie właścicielowi budynku konkretnych i optymalnych rozwiązań wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną. Audyt energetyczny jest też niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Audyty Energetyczne, Świadectwo Energetyczne 579-849-204