Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Czym jest ?

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa jest dokumentem w którym ocenia się zapotrzebowanie na energię oraz proponuje się rozwiązania mające na celu wytworzenie największej korzyści ekonomicznej.

Oferujemy kompleksowe wykonanie Audytów Energetycznych Przedsiębiorstw Cena audytu jest wyceniana indywidualnie oraz zależy od szczegółowości oraz zakresu prac.

Obowiązek wykonywania Audytu Przedsiębiorstwa wynika z ustawy z dnia dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata.

Czym są Białe Certyfikaty ?

Białe Certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Są one formą dofinansowania możliwą do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych, takich jak np. wymiana oświetlenia na LED-owe, wymiana systemu ogrzewania, wyeksploatowanych pomp, wentylatorów lub innych urządzeń (wraz z napędem) na urządzenia dopasowane do nowego punktu pracy z zastosowaniem nowego, bardziej efektywnego systemu sterowania, zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego, wymiana oświetlenia na energooszczędne itp

W ramach naszej oferty wykonujemy audyty przedsiębiorstw jak też pomagamy w uzyskaniu białych certyfikatów.

Audyty Energetyczne, Świadectwo Energetyczne 579-849-204